Første skoledag etter jul - 3. januar

Fra 08:20-09:40 vil det være et digitalt foredrag for alle skolens elever på teams.
 

Dette foredraget bygger opp under det tverrfaglige temaet "livsmestring" i læreplanene, og holdes av ungdomsmentor Anne Marie Mork (www.ungdomsmentor.no).

Foredraget heter 'Jeg vil, jeg vil, men jeg får det ikke til` og handler om motivasjon og hvordan man skal få til å være motivert for ting som kanskje virker kjedelig, men som allikevel er viktig (som for eksempel skolearbeid elle trening). Under foredraget har ungdomsmentor fått med seg tre elever ved Nes vgs som deler hva som gir dem motivasjon og hva som gjør at de mister den. Takk til Emil Samir Rzaev (vg2 studieforberedende) , Andreas Stokke (vg2 idrettsfag) og Tomine Aamodt (vg2 helse og oppvekstfag) som deler hva som gir dem motivasjon, og hva som gjør at de mister denne.

Det legges ut en møtelenke i alle elevteamene på Teams som elevene trykker på for å delta. Foredraget er en del av undervisningen. 

Til toppen