Hjelp oss å ivareta sikkerheten på skoleplassen vår!

Daglig ferdes det mange myke trafikanter på området vårt. I tillegg til våre egne elever og ansatte, krysser det barn og ungdom på vei til og fra svømmehallen eller tannlegen gjennom hele skoledagen

Viken-illustrasjon: Samferdsel. Syklist, bilist, buss. - Klikk for stort bilde Melkeveien  
Siden vi har en barnehage som nabo er det også småbarn ute på tur. For at det ikke skal skje ulykker, ber vi alle som kjører bil, motorsykkel, moped eller ATV om å kjøre sakte og vise aktsomhet når de ferdes på skoleplassen.  

Vi ønsker også at foreldre til elever som kjører motorisert kjøretøy til skolen tar en prat med ungdommene sine om å kjøre forsiktig på skoleplassen og dermed bidra til at det er trygt for alle å bevege seg der. Endelig ber vi om at foreldre/andre som kjører elever til skolen holder veldig lav fart. Hvis mulig, unngå å kjøre helt inn på skoleplassen. 

Hilsen rektor 

Til toppen