Invitasjon til konferansesamtale onsdag 9. november

Vi tilbyr konferansesamtale med foresatte til alle elever under 18. år. Les mer her

I tråd med opplæringsloven har foreldre til elever som ikke er myndige rett til en samtale med kontaktlæreren i løpet av første halvår. Samtalen skal dreie seg om elevens daglige skolearbeid og elevens kompetanse i fagene. Eleven inviteres til å delta i denne samtalen.

Samtalene avholdes onsdag 9. november i tidsrommet 15:30 til 21:00. Enkelte endringer kan forekomme, se informasjon i tilsendt sms. Hver samtale vil vare inntil 20 minutter.

Hvis dere ønsker denne samtalen, ber vi om tilbakemelding til nesvgs@viken.no innen mandag 31. oktober klokken 08:00.

Emnefeltet i e-posten må inneholde følgende informasjon:
Foreldresamtale - klasse - elevens navn (eks: Foreldresamtale - 1STA - Peder Aas)
Vennligst oppgi i e-posten hvilket telefonnummer samtaletiden skal sendes til.

Vi sender ut tildelt tidspunkt for samtale med kontaktlærer i slutten av uke 44.

Vel møtt!

Til toppen