Snart russ i hus?

Møte for foresatte for deg med en ungdom på ungdomsskolen eller Vg1 og Vg2.
Bli med på møte torsdag 4. mai fra 19:00-20:15.

Er du forelder til en ungdom på ungdomsskolen eller starten av videregående skole?

Planlegging av russefeiringen starter tidligere og tidligere, og flere kan oppleve å falle utenfor allerede på starten av videregående fordi de ikke har en russegruppe ennå eller ser at formen på feiringen ikke er for dem.

Ungdom i Viken ønsker seg en ny og mer positiv feiring der alle kan være med uavhengig av gruppetilhørighet, økonomi, religiøs eller kulturell tilhørighet, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller funksjonsevne. Det får vi best til sammen.

Bli med på møtet til Ombudet for barn og unge i Viken! 

Les mer om og få lenke til møtet her.