Søk om stipend og lån før 15. november

For å få stipend og lån fra Lånekassen for høstsemesteret 2021 må du søke innen 15. november.


Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend.   

Du får stipendet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, skal du ikke å søke på nytt. Det er mulig å bare søke om utstyrsstipend, du må ikke søke om lån. 

Les mer på Lanekassen.no 

Til toppen