Startsamtale for Vg1-elever med foreldre

Skolen ønsker Vg1-elever med foreldre velkommen til START-samtale. 

Skolen vil i oppstarten vektlegge at alle elever skal etablere et solid grunnlag som forberedelse til å møte ulike utfordringer resten av skoletiden. Et viktig innslag i dette er START-samtalen mellom elev, foreldre og kontaktlærer. 

Samtalene gjennomføres på skolen onsdag 24. august og onsdag 31. august. Det vil slå oppslag i vestibylen på skolen om hvilket rom samtalen skal være på. Tidspunkt for samtale er sendt ut per sms til elev og foreldre. 

Dersom foreldre ikke har anledning til å møte, vil kontaktlærer likevel avholde samtalen med eleven. Samtalen varer ca. 30 minutter og vil i hovedsak dreie seg om spørsmål knyttet til valg av utdanning, tidligere skoleerfaring og forventninger knyttet til det å være elev ved Nes videregående skole.

START-samtalen vil gi skolen viktig informasjon slik at vi kan legge forholdene best mulig til rette for hver enkelt elev. Skolen ønsker dessuten at du skal oppleve at vi tar dine tidligere erfaringer og nye utfordringer på alvor. 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 63 91 22 00, eller e-post nesvgs@viken.no ved spørsmål. 

Vi ønsker vel møtt til et spennende skoleår!

Til toppen