Temadag - Sjef i eget liv!

Fredag 6. januar hadde alle elevene ved skolen en halv skoledag med bistand som tema.

En gang i året arrangerer bistandskomiteen temadag for resten av skolen. Temadagen skal bidra til å øke engasjementet rundt bistandsprosjektet. Nes vgs støtter et livsmestringskurs i Nepal i samarbeid med Strømmestiftelsen. Livsmestringskurset heter Sjef i eget liv på norsk og Samvad på Nepali.

I løpet av dagen så har skolens elever vært på foredrag med Strømmestiftelsen, bistandskomiteen og deltatt på ulike aktiviteter på klasserom. I foredraget til Strømmestiftelsen har de fått lære mer om deres arbeid, de har blitt bedre kjent med Sjef i eget liv og de har hatt et digitalt møte med tre nepalske jenter som har gjennomført livsmestringskurset. Jentene kunne fortelle sin historie og svare på spørsmål fra våre elever.
Øystein fra Strømmestiftelsen avsluttet foredraget sitt med å trekke frem et sitat fra Mahatma Ghandi:

"Vær den forandringen du ønsker å se i verden"

Leder og nestledere i bistandskomiteen har også holdt foredrag hvor elevene har blitt bedre kjent med bistandskomiteen sitt arbeid på skolen vår. Temadagen, Gi en dag og sponsorløp er arrangementer bistandskomiteen gjennomfører i løpet av et år. Gi en dag arrangeres i år torsdag 26. januar. Dette er aksjonsdagen vår hvor skolens elever kan "gi en dag" til prosjektet ved å jobbe og støtte Sjef i eget liv.

I tillegg til foredragene har vi i forkant av temadagen hatt lærergrupper som har utarbeidet klasseromsopplegg som skal bidra til å øke refleksjonen rundt forskjellene i verden. Elevene har da i dag gjennomført "Ti spørsmål de fleste svarer feil på" og "Livet i Dhaka". Begge oppleggene har engasjert og skapt gode diskusjoner.

I dagens pauser fikk elevene mulighet til å kjøpe pizzasnurrer, vafler og kanelsnurrer til inntekt for Sjef i eget liv. Det ble også arrangert diverse konkurranser på skolens instagramkonto. Og i lunsjen ble det servert nepalsk lammegryte i kantina.

Vi takker Strømmestiftelsen for godt samarbeid og alle bidragsytere til denne dagen!