Verdensdagen for psykisk helse

Uke 39 markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Elevtjenesten hadde laget en innholdsrik markering av et viktig tema.

Årets tema: Vi trenger hverandre - løft blikket

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober. I år er andre året hvor Nes vgs velger å markere denne dagen en hel uke. Elevtjenesten utarbeider og står for gjennomføringen av programmet, med engasjerte lærere som følger opp.

I årets gjennomføring hadde vi besøk av tre ulike foredragsholdere; Simen Almås, Hilde Johanne Aafoss og Vidar Kristiansen. Her fikk ulike klasser høre på ulike foredrag. Alle tre var anbefalt som foredragsholdere innenfor årets tema på verdensdagen.no. 

Utover foredragende så hadde skolen et tett samarbeid med Nes kommune. Her både ved besøk fra familiens hus, Ung i Nes og avd for dialog og mestring. I tillegg søkte skolen Nes kommune om tilskudd til arrangementet, her fikk vi en tildeling som gjorde det mulig å få inn tre foredragsholdere.

Å samarbeide med kommunen i et sånt arrangement oppleves som verdifullt. På denne måten kan ungdommene våre blir bedre kjent med hvilke tilbud som finnes i Nes og hvor de finnes.

Aktiviteter utover foredragene denne uka var:

  • Stand i vestibylen, bemannet av elevtjenesten og ulike aktører fra Nes kommune
  • Quiz for elever i pauser
  • Egen konkurranse på skolens instagram konto
  • Fruktservering hver morgen
  • Utlån av snakkekort - Walk and talk (disse ble også brukt i undervisning)
  • Undervisningsopplegg Venn1
  • Presentasjon av Tankevirus 
  • Felles grilling og temadag "Kle deg grønt" på fredag

Det har vært en uke med mye positivt engasjement fra både elever og lærere!

Til toppen