Rådgivertjenesten

Rådgiverne er en del av avdelingen Elevtjenesten. Avdelingen består av avdelingsleder, rådgivere, miljøarbeidere, assistenter og helsesykepleier. Avdelingen samarbeider tett med PPT for videregående opplæring.

Hva vi kan hjelpe deg med

Trenger du råd og veiledning om utdanning og yrkesvalg? Eller har du problemer med å takle skolehverdagen? Alle elever har rett til rådgivning. Rådgiverne har taushetsplikt.

Rådgivertjenesten tilbyr:

 • orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til enkeltelever og til klasser og grupper
 • veiledning i søking til skoler, høyskoler og universitet
 • hjelp til å orientere seg i Lånekassens reglement, samt videreformidling av spesielle opplysninger til Lånekassen
 • samtaler med elever med elever som har problemer med fag, konsentrasjon, trivsel, økonomi og annet
 • veiledning og hjelp til kontakt med PPT/OT, helsetjenester, NAV, barnevernstjenesten og andre instanser utenfor skolen

Hvor finner du oss?

Du finner oss i rådgivergangen, rett nedenfor trappa ved B-inngangen.   

Hvem er vi?

Anne Cathrine Marstein

Anne Cathrine - Klikk for stort bildeAnne Cathrine Ansattfoto Viken FK

 

 • er rådgiver for elevene på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

   

Nina Ija Maria Raita

 • er rådgiver for elevene på idrettsfag og studiespesialisering
 • har hovedansvar for studie- og yrkesveiledning for alle elevene på skolen
 • koordinerer informasjonen fra høyskoler og universitet
 • er kontaktperson for Lånekassen og svarer på spørsmål angående stipend og lån til høyere utdanning

Tom Ingar Nilsstua

 

Tom Ingar - Klikk for stort bildeTom Ingar Ansattfoto Viken FK

 

 • er rådgiver for elevene på yrkesfag og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 • er kontaktperson for lærekandidatordningen og for oppfølging av elever som søker læreplass

Kontakt

Ta kontakt med oss i rådgivergangen. Se oppslag på dørene for tilgjengelighet. Legger du en beskjed i postkassa blir du kontaktet. Du kan også sende en melding på Teams. 

Se også