Utlån av lærebøker

Bøker i bibliotek - Klikk for stort bilde /Freepik Alle elever får låne lærebøker. Du vil få utdelt lærebøker i alle fagene du skal ha i løpet av de første dagene du er på skolen, og leverer bøkene tilbake i slutten av skoleåret. Det settes opp en plan for både innlevering og utlevering, og du vil følges av en lærer sammen med resten av klassen din. 

Det er viktig at du setter deg inn i utlånsreglementet og at du tar godt vare på bøkene dine. Bøkene du har lånt er ditt ansvar helt til de leveres inn igjen. 

Dersom du bytter skole skal du levere tilbake bøkene dine, og du vil få utlevert skolebøker på nytt på den nye skolen du kommer til.