Makkerskap

Nes videregående skole er en makkerskapskole. Makkerskap er et skolestarttiltak for Vg1-elever, der målet er å skape trygghet og forutsigbarhet i begynnelsen av skoleåret.

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash

 

Vi vet at det faglige og sosiale henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass.

Makkerskap handler om å gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og å skape et inkluderende klasserom der elevene lærer å se hverandre og selv opplever å bli sett.

Klassen deles inn i makkerskap (to og to) og makkergrupper (to par) fra første skoledag. Prosjektet går over 3x3 uker, der elevene bytter makkerskap og grupper to ganger. Elevene vil jobbe med ulike samarbeidsoppgaver, og få en innføring i hva det vil si å være i et makkerskap.

Erfaring viser at makkerskap bidrar til å skape gode arbeidsrelasjoner samt tette og trygge klassemiljø tidlig.