Oppstart av skoleåret for Vg1-elever

Skolen gjennomfører et eget oppstartprogram for alle Vg1-elever
Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Programmet omfatter:

  • Makkerskap
  • Startsamtale med kontaktlærer
  • Klassebesøk av rådgiver, helsesykepleier, IKT-ansvarlig og skolens ledelse

Hensikten er:

  • Gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • Skape tette og trygge klassemiljø i begynnelsen av skoleåret
  • Opprette god kontakt med elevene og skape gode relasjoner tidlig
  • Etablere gode arbeidsfellesskap fra skolestart
  • Informere om ulike hjelpe- og støttefunksjoner ved skolen

Alle Vg1-elever vil ha en startsamtale med kontaktlærer der foreldre er invitert til å delta.

Alle Vg1-elever vil bli kartlagt i lesing, regning og engelsk

Kartleggingsresultater av elevenes ferdigheter sammen med startsamtalen vil gi skolen viktig informasjon som grunnlag for senere tilrettelegging av opplæringen.