Rektor og skolens ledelse

Rektor

Torill-Marie Hauglid
Mobiltelefon: 95 14 27 92
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Anne Haugen Tronvoll
Mobiltelefon: 91 55 10 73
Rektors stedfortreder

Administrasjonsleder

Ann-Helen Lang

Telefon: 63 91 22 15
Mobiltelefon: 92 68 31 47

Kontorleder

Maren Opperud Eidskrem
Mobiltelefon: 90 57 98 74

Utviklingsleder

Dag Fredrik Olsen
Mobiltelefon: 92 48 32 75

Avdelingsledere 


Astrid Thesen Lunder
Mobiltelefon: 41 22 18 24

  • Studiespesialisering
  • Påbygging til generell studiekompetanse
  • Idrettsfag

Birgitt Marie Larshus
Mobiltelefon: 90 14 24 92 

  • Idrettsfag
  • Studiespesialisering
  • Påbygging til generell studiekompetanse

Steinar Andersen
Mobiltelefon: 94 89 18 22

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag

Stina Haukerud Bekken
Mobiltelefon: 41 57 54 82

  • Helse- og oppvekstfag

Anne Cathrine Marstein
Mobiltelefon: 46 41 39 32

  • Elevtjenesten

 

Til toppen