Utviklingsplan

For skoleåret 2023-2024

Mål

Tiltak

 1. Alle elever tolererer, støtter og viser interesse for hverandre. Alle elever forstår hvordan egne handlinger påvirker andre og bidrar aktivt til et godt lærings- og skolemiljø.
   
 2. Alle elever opplever å forstå sine egne læringsprosesser og inntar en aktiv og medvirkende rolle i egen og andres læring.
 1. Alle ansatte skal bidra til elevenes sosiale læring og være gode rollemodeller i skolefellesskapet.
   
 2. Lærerne skal delta aktivt i profesjonsfellesskapene for å utvikle undervisningen i tråd med LK20 og tiltakene nedenfor.
   
 3. Lærerne skal videreutvikle pedagogisk praksis som realiserer den aktive elevrollen innenfor vurdering.
   
 4. Lærerne skal lede arbeidet med å fremme trygge og inkluderende læringsmiljø gjennom fellesskapende didaktikk eller andre metoder.