Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. 

oreSkoleutvalg

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av

 • rektor
 • representanter fra elevene
 • representanter fra de ansatte

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I Viken fylkeskommune er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget.

Medlemmer i skoleutvalget

Ansatte:

 • Leder: Anne Haugen Tronvoll, konstituert rektor
 • Representant fra skolens ledelse: Anne Cathrine Marstein
 • Representant fra skolens ansatte: Monika Mollerud
 • Vara: Susanne Mobæk

Elever:

 • Oda Kaspara Henriksen Gladheim 3ST (elevrådsleder)
 • Herman Luke-Ausland
 • Birk Hansen Lindstad
 • Victoria Thoresen

Sakslister og møtereferater

Se saker og møtereferater for skoleutvalget

Retningslinjer

Se retningslinjer for skoleutvalg i Viken (viken.no)

Les mer om skoleutvalg og elevråd i Viken (viken.no)