Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Oppstartssamtale Vg1

Skolen inviterer elev og foresatte til en oppstartssamtale med kontaktlærer ved oppstarten av skoleåret. I denne samtalen ønsker vi å bli bedre kjent med eleven og opprette kontakt med hjemmet.

Foreldresamtaler Vg1 og Vg2 - høst

I slutten av november arrangerer vi en samtalekveld der elever/foresatte som ønsker en det kan få en samtale med kontaktlærer. 

Visma InSchool 

Foresatte kan logge seg på Visma InSchool med min ID.

Foreldremøter

2. september 2021

Møte for elever og foreldre Vg1 

 

Mars/april

Foreldremøte om russetiden

 

Til toppen