Eksamensplan vår 23

Kunngjøring av trekk fredag 12.mai 2023 kl.09:00

Fellessensur mandag 19/tirsdag 20/ onsdag 21. juni 2023

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen
Fredag 19. mai. NOR1410 Norsk  kort botid Forberedelsesdag
Fredag 19. mai. NOR1232 Norsk sidemål 5t eksamen
Fredag 19. mai. NOR1262 Norsk, Vg2 YF Forberedelsesdag
Mandag 22. mai. NOR1410 Norsk  kort botid  5t eksamen
Mandag 22. mai. NOR1231 Norsk hovedmål 5t eksamen
Mandag 22. mai. NOR1262 Norsk, Vg2 YF 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. MAT1005 Matematikk 2P-Y 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. REA3002 Biologi 2 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. REA3056 Matematikk R1 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. REA3060 Matematikk S1 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. MAT1023 Matematikk 2P 5t eksamen
Onsdag 24. mai. REA3015JAV Informasjonsteknologi 2 JavaScript Forberedelsesdag
Onsdag 24. mai. REA3028 Matematikk S2 5t eksamen
Onsdag 24. mai. REA3024 Matematikk R2 5t eksamen
Onsdag 24. mai. SAM3055 Politikk og menneskerettigheter Forberedelsesdag
Onsdag 24. mai. SPR3029 Engelsk 1 og 2 5t eksamen
Onsdag 24. mai. FSP6139 Språk I 4t eksamen
Torsdag 25. mai. REA3015JAV Informasjonsteknologi 2 JavaScript 5t eksamen
Torsdag 25. mai. FSP5098 Språk I+II / II gammel 5t eksamen
Torsdag 25. mai. FSP6226 Språk I+II/ II ny 4t eksamen
Torsdag 25. mai. REA3012 Kjemi 2 5t eksamen
Torsdag 25. mai. SAM3068 Økonomistyring Forberedelsesdag
Fredag 26. mai. PSP5173 Språk nivå III 5t eksamen
Fredag 26. mai. MAT1019 Matematikk 1P 5t eksamen
Fredag 26. mai. MAT1021 Matematikk 1T 5t eksamen
Fredag 26. mai. MAT1111 Matematikk 1P-Y BA 4t eksamen
Tirsdag 30. mai. REA3005 Fysikk 2 5t eksamen
Tirsdag 30. mai. ENG1007 Engelsk Vg1 SSP/BY Forberedelsesdag
Tirsdag 30. mai. SAM3061 Samfunnsøkonomi 2 Forberedelsesdag
Tirsdag 30. mai. SAM3058 Rettslære 2 Forberedelsesdag
Tirsdag 30. mai. SAM3051 Sosialkunnskap Forberedelsesdag
Onsdag 31. mai. SAM3061 Samfunnsøkonomi 2 5t eksamen
Onsdag 31. mai. ENG1007 Engelsk Vg1 SSP/BY 5t eksamen
Onsdag 31. mai. SAM3058 Rettslære 2 5t eksamen
Onsdag 31. mai. SAM3051 Sosialkunnskap 5t eksamen
Torsdag 01. jun.. SAM3046 Markedsføring og ledelse 2 Forberedelsesdag
Torsdag 01. jun.. SAM3073 Psykologi 2 Forberedelsesdag
Torsdag 01. jun.. SAM3002 Historie og filosofi 2 Forberedelsesdag
Fredag 02. jun.. SAM3046 Markedsføring og ledelse 2 5t eksamen
Fredag 02. jun.. SAM3073 Psykologi 2 5t eksamen
Fredag 02. jun.. SAM3002 Historie og filosofi 2 5t eksamen
Eksamen med ny fagkode etter LK20 vil ligge på samme dag som samme fag etter LK06. Alle nye fagkoder legges til planen og utgåtte koder etter LK06 fjernes før sommeren.