Ny på videregående august 2022?

Her finner du informasjon om skolen generelt og om de ulike utdanningsprogrammene spesielt.  Husk også vårt digitale møte onsdag 26. januar kl. 19.30, der du vil bli bedre kjent med skolen og kan stille spørsmål direkte til oss. 

 

Vi skulle gjerne hatt ungdomsskoleelever på besøk, men det lar seg dessverre ikke gjennomføre av smittevernhensyn. 

Som elev har du sikkert mange spørsmål til hvordan det er å starte på videregående.  Send gjerne spørsmål til oss på nesbruvgs@viken.no, eller delta på vårt kveldsmøte den 26. januar. 

Her kan du se nærmere på våre utdanningstilbud:

 Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte på Teams onsdag 26. januar kl 19.30,  hvor både ansatte og elever deltar. 

Til toppen