Rødt nivå til og med 18.april

Les siste nytt fra rektor om smittesituasjonen og reviderte smittevernsregler på Nesbru vgs: 
Vel overstått påske til alle sammen!  Det er fint med ferie, men det er også fint å komme i gang igjen med hverdagen selv om den fortsatt er på «rødt nivå».  Asker kommune ønsker å beholde skolene på rødt nivå også i neste uke.  Heldigvis kjenner vi ikke til mye smitte blant Nesbruelevene etter påskeferien, vi håper derfor at vi fra mandag 19 april igjen kan være på gult nivå.

Regjeringen ved Utdanningsdirektoratet har kommet med en redigert utgave av smittevernveilederen for videregående skole.  For Nesbru vgs medfører ikke dette endringer for  hvilke elever som til en hver tid skal være på skolen på rødt nivå.  Den største endringen, i motsetning til tidligere, er at bruk av munnbind er tatt med som et eget punkt.  Veilederen åpner for at det kan brukes munnbind på skolen i situasjoner der det det ikke er mulig å opprettholde avstand.  Den anbefaler ikke bruk av munnbind i klasserommet eller på verksted.  Videre understreker veilederen at det fortsatt er avstand, få nærkontakter, renhold, håndvask og å være hjemme ved sykdom som er de beste smittetiltakene.

Her på Nesbru har ansatte og elever diskutert når det kan være nyttig å bruke munnbind.  Vi er enige om at i undervisningssituasjoner hvor elevene må jobbe tett sammen, brukes det munnbind.  Lærer tar da ansvaret for å dele ut i klasserommet.  Videre er vi enige om at det kan være lurt å bruke munnbind i fellesarealer som for eksempel kantine og pausearealer når mange er samlet samtidig.  Når skolen er tilbake på gult nivå åpner vi for sitteplasser i kantinen og for mange betyr dette en økning i antall nærkontakter.

Skolens kontaktlærere vil fremover dele ut munnbind til elevene, dvs 1 pakke med 50 stk.  Elevene må selv ta ansvaret for egen bruk av munnbind, men vi har hengt opp plakater som tydelig viser korrekt bruk av munnbind og vi har mange søppelkasser plassert, øremerket for munnbind.  Det er ikke lett å alltid huske på de gode smittetiltakene.  Skolen har derfor ansatt en ekstra miljøarbeider i halv stilling som vil bistå elever og ansatte i de utfordringer vi møter i hverdagene på «gult og rødt nivå».

Jeg minner om at skolens ansatte, det være seg kontaktlærer, faglærere, rådgiver eller ledelse gjerne svarer på spørsmål om organisering av skoledagen.  Vårt mål er best mulig læring for elevene og det får vi best til i samarbeid med elever og foresatte.

På vegne av skolens ansatte ønsker jeg alle en riktig god helg.

Med vennlig hilsen
Brynhild Idland
Rektor
Nesbru vgs

Tlf 66854400 / 41204541

Nok en gang stilte ordfører Lene Conradi og kommuneoverlege Meera Grepp opp for skolens elever med nyttig informasjon om smittesituasjonen i Asker. Noen dager tidligere gjennomførte de et tilsvarende dialogmøte for skolens Vg3-elever. Onsdag 24.mars var det 350 Vg1 og 2-elever som logget seg på for å lytte til og få svar fra de to kyndige kapasitetene. Les mer her:

Til toppen