Foreldremøte om rus

13. februar var nær 400 foreldre samlet på rusforedrag. Bakgrunnen var bekymring knyttet til illegale rusmidler. I etterkant delte foreldrene tanker om hvordan vi kan hjelpe unge til å gjøre gode valg. Foreldrene ga positive tilbakemeldinger, og før påske vil Nesbru-elevene få samme foredrag.  Se presentasjonen her: Foreldremøte rusinfo fra Ungdata (PDF, 2 MB) 

Nedenfor følger Nesbru-foreldrenes tanker om hvordan foreldrene og skolen kan bidra til at ungdommene gjør gode valg. 

 

Foreldres rolle

 • Åpen dialog. La ungdommene lære og erfare at de har frihet til å snakke om ting hjemme.
 • Ros til ungdom som sier ifra om bekymring for andre ungdommer og rusbruk.
 • Biltur – en fin arena for samtale. Øvelses-kjøring er en bra anledning for å snakke sammen.
 • Samtaler over tid, som blir en verdiplattform for ungdommen.
 • Hjelpe og styrke dem til å bli en som bryr seg og viser hva han/hun står for, setter grenser, sier nei, osv.

 

 • Ungdommen skal vite og kjenne at det alltid er ok å ringe hjem.

 

 • Tydelige rammer og grenser (innetid, rusbruk, hvor de kan dra, osv.).
 • Være gode forbilder og rollemodeller.
 • Ta ansvar som voksen, også for barnas venner.

 

 • Åpent hjem for ungdommen og venner. La dem ha mindre og hyggelige treff hjemme. Bidra til trygge møteplasser. Bli kjent med vennene til barna. 
 • Vite hvor de er og med hvem.
 • Hente på fest, holde seg våken og snakke med ungdommen når kommer hjem

 

 • Foreldrenettverk. Kontakt foreldre imellom.

 

Forberede ungdommer på scenarier og valgsituasjoner

 • Snakke om plan hvis noe skjer.
 • Samtaletema: «Hva gjør du hvis…?»
 • Rollespill.
 • Ungdommene få hjelp til å vite hvem de kan gå til når de er bekymret for andre unges rusbruk. Miljøarbeiderne på skolen nevnes.

 

Samtale om russefeiringen

 • Tørre å pirke borti russekonseptene som foreldre.
 • Snakke om å ta vare på hverandre, om inkludering.
 • Oppbygging av nytt og inkluderende tilbud/møteplasser, styrt av kommunen. F. eks. utesteder lokalt for 18-åringer og fritidsklubber.

 

Rusinformasjon

 • Åpen prat om konsekvenser og risiko ved rusbruk, alkohol og illegale rusmidler. (Men gjerne gjøre det på en måte som er åpen for ungdommens egne tanker og vurderinger. De må selv få anledning til å tenke, vurdere og komme frem til.)
 • Tilvenning over tid, for voksne og unge, å snakke sammen om alkohol og illegale rusmidler.
 • Samtaler som gir ungdommen påfyll av argumenter for å si nei, sette grenser og velge rett og klokt i utfordrende situasjoner.
Til toppen