Informasjon om fraværsreglementet og nødvendig dokumentasjon for helsefravær

Laptop og stetoskop - Klikk for stort bilde Pexels.com/CC0  Skolen har i dag fredag 5. november sendt informasjon til alle elever og foresatte på Nesbru om fraværsreglementet og hvilke unntak som nå gjelder ut skoleåret.

Det er viktig å presisere at 10%-regelen fortsatt gjelder, men at det ikke lenger er krav til dokumentasjon fra lege el. ved fravær som skyldes sykdom. 

Til elever og foresatte på Nesbru vgs

Underveisvurdering skal være en integrert og kontinuerlig del av opplæringen i fag, og ikke skje bare gjennom testing eller situasjoner som er isolert fra daglig undervisning.  

Med dette ønsker vi å understreke at læring skjer på skolen og for at lærer skal kunne veilede elevene på vei mot eksamen og standpunktvurdering, må elevene være til stede.  Det er med andre ord det jevne arbeidet frem mot skoleslutt som fremmer læring og som gir lærer et godt vurderingsgrunnlag for den enkelte elev.  Elevene skal utvikle en kompetanse i fagene sine som handler om fagkunnskap, ferdigheter og evne til kritisk tenkning og refleksjon.  En slik kompetanse utvikler elevene først og fremst i samarbeid med lærer og medelever.

Brynhild Idland

Rektor

Til toppen