Møte om fagvalg for foresatte Vg1

Invitasjon til møte om fagvalg for foresatte med elever i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram. Tirsdag 29.11.

Elevene som går i Vg1 studiespesialiserende skal i desember velge programfag for neste skoleår. Dette er et viktig valg og setter retning for elevens skolegang både i Vg2 og Vg3 og for deres muligheter til videre studier etter avsluttet videregående skole.

Skolen mener det er viktig at elevene diskuterer fagvalget med sine foresatte. Vi inviterer derfor alle foresatte i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram til informasjonsmøte om fagvalg til Vg2 og Vg3.

Tirsdag 29. november i auditoriet, Nesbru vgs

Vg1-klassene er delt inn i to grupper:

Kl 1800-1900: 1STA, 1STB, 1STC, 1STD

Kl 1900-2000: 1STE, 1STF, 1STG, 1STH, 1STI

Program:

  1. Orientering om fagvalget ved trinnleder Vg1 og assisterende rektor.
  2. Når og hvordan gjennomføres fagvalget. 
  3. Fagtilbudet ved Nesbru vgs.
  4. Konsekvenser av fagvalg for skolegang og inntak til videre studier.
  5. Spørsmål og avklaringer.

Elevene vil få samme informasjon i et møte på dagtid.

Informasjon om fagtilbud og søknad til IB-programmet blir gitt i et eget informasjonsmøte tirsdag 17. januar 2023. Egen invitasjon til dette møtet kommer senere.

Til toppen