Mulighet for annullering av eksamen 22. mai

Elever i videregående skole som tok eksamen 22. mai skal få mulighet til annullering av eksamen og dispensasjon. 

Nå har Utdanningsdirektoratet besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.

Rask behandling

– De legger opp til en enkel løsning som behandles raskt. Skolene må sende en liste over hvilke elever dette gjelder til fylkeskommunen. Vi vil gi skolene nærmere beskjed om hvor de skal legge inn listene, sier Janne Sørensen, seksjonsleder for eksamen og dokumentasjon.

Viken fylkeskommune vil sende samlet søknad til Utdanningsdirektoratet for våre offentlige videregående skoler. Privatskoler sender søknader direkte til Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet vil tirsdag 30. mai informere mer om den praktiske håndteringen.

Skole og elev i dialog 

For å sikre en mest mulig rettferdig ordning, skal skolene søke annullering gruppevis på vegne av alle elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om hen vil stå på denne lista. Det er viktig at skolene har god dialog med elevene om dette.

Utdanningsdirektoratet behandler søknadene og gir vedtak, slik at alle elever får et fullverdig vitnemål. Sensuren går som planlagt.

Dersom en elev skulle ønske å søke om annullering og dispensasjon på et senere tidspunkt, behandles dette på vanlig måte.