Toppskår i Norges Bank

  Økonomiklassen på 3IB med lærer Banafsheh har besøkt Kunnskapssenteret til Norges Bank. I det interaktive spillet «Horisont» fikk Nesbruelevene ny nasjonal toppskår. Vi gratulerer!

«Spillet bygger på lærerplanen i samfunnsøkonomi i videregående skole og tar for seg generelle, økonomiske problemstillinger, samt Norges Banks rolle og oppgaver. Horisont-spillet passer for videregående skoler, høyere utdanning, bedrifter og organisasjoner.»

Til toppen