Prøveplaner

Elevene på Vg1 vil ikke få felles prøveplaner fordi Fagfornyelsen innebærer en annen tilnærming til vurdering. Lærerne på Nesbru samarbeider tett slik at belastningen ikke skal bli for stor for elever i gitte perioder. Elevene i Vg2 og Vg3 vil fortsatt kunne finne prøveplan som PDF under bildet.

Fredrik R Kjølberg   

Prøveplan Vg2 våren 2021

Prøveplan Vg3 våren 2021