Prøveplaner

Elevene på Vg1 vil ikke få felles prøveplaner fordi Fagfornyelsen innebærer en annen tilnærming til vurdering. Lærerne på Nesbru samarbeider tett slik at belastningen ikke skal bli for stor for elever i gitte perioder. Elevene i Vg2 og Vg3 vil fortsatt kunne finne prøveplan som PDF under bildet.

Klikk for stort bilde Fredrik R Kjølberg   

Prøveplan Vg2 våren 2021 (PDF, 157 kB)

Prøveplan Vg3 våren 2021 (PDF, 150 kB)

Til toppen