Når du må vise til kilder

Hvis du skal skrive en fagtekst og bruker tekst som du har hentet fra andre, må du vise at du har brukt en annen kilde enn deg selv. Du må vise til kilden i teksten din, og du kal også lage en bekrivelse av kilden du har brukt. Denne bekrivelsen skal du sette inn i kildelisten som skal være bakerst i teksten din. Det er lurt å notere opplysningene du trenger til dette med en gang du bruker en kilde!

Du finner mange gode kilder på skolens bibliotek K Guthe  

Sitere

I teksten din viser du at du siterer en annen ved å markere dette f.eks. ved å sette ” på hver side av setningene du bruker. Er sitatet på mer enn tre linjer, skal sitatet få sitt eget innrykkede avsnitt i teksten, og du kan også bruke kursiv for å markere at det er et sitat.

Skrive om

Hvis du skriver om setninger du henter fra en annen med egne ord, blir det ofte bedre flyt i teksten din. Husk at en slik omskriving også er sitat!

Henvise

En vanlig metode er å henvise til kilden i ( ) etter sitatet. Ved bruk av en nettside skal disse opplysningene med: (Tittel på siden/Forfatters etternavn Dato når nettsiden ble laget). Fullstendige opplysninger om kilden skal med i kildelisten.

Vanlig kjent viten

Innen ulike fagområder er det informasjon som betraktes som alment kjent, og som man ikke trenger kildehenvisninger til. Grensen kan være vanskelig å trekke, man må bruke fornuften. Det er mye bedre å vise til en kilde for mye enn en for lite hvis du er i tvil.

Eksempel:

I en tekst kan bruk av sitater og henvisninger se slik ut:

Kildekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon. I dagligtale brukes det gjerne om evne til å skille seriøse fra useriøse informasjonskilder eller evne til å utvise sunn kritisk sans til informasjon. I forskning er kildekritikk en metode med et sett prinsipper for hvordan systematisk å vurdere kilder ut fra hvem som har skapt kilden for hvilket formål, ofte ved å sammenligne hva vi vet fra andre kilder. (Kildekritikk 2016, 06.09)

I kildelisten kan det se slik ut:

Kildekritikk (2016,06.09) Wikipedia. Hentet 22.09.2016 fra https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kildekritikk&oldid=16646617

Til toppen