Rektor og skolens ledelse

Rektor

 

Brynhild Idland
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

 

Assisterende rektor

 

Tor Øyvind Andersen
Rektors stedfortreder

 

Administrasjonsledere

 

 

Selda Ayhan Jensen
Kontorleder

 

 

Roger Berg Svendsen
Driftsleder

 

 

Utdanningsledere 

 

Pia Snilstveit
Avdelingsleder

 

 

Roger Kristoffersen
Avdelingsleder dokumentasjon og forvaltning

 

 


Rune Kval
Avdelingsleder håndverksfag

 

 

 

 


Elisabeth Laney Mortensen
IB-koordinator

 

 

 


Kirsti Bråthen
Avdelingsleder elevtjenester og tilrettelagt opplæring
 

 

Fagkoordinatorer

 


Line Prøis Kristiansen
Koordinator tilrettelagt opplæring

 

 


Kristian Eriksen
Koordinator tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk

 

pixabay.com

 

 

 

 

Henning Evju 
Koordinator kroppsøving