Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK)

 YSK egner seg godt for elever som vil bli sivilingeniører, ingeniører eller arkitekter, og elevene vil få kompetanse som er spesielt etterspurt i private og offentlige bedrifter. I samarbeid med aktører i næringslivet har lærerne på byggfagsavdelingen satt sammen en kurs-portefølje som gjelder for YSK. 

 
YSK egner seg godt for elever som vil bli sivilingeniører, ingeniører eller arkitekter, og elevene vil få kompetanse som er spesielt etterspurt i private og offentlige bedrifter.
 

Spesiell studiekompetanse og fagbrev i ett:

Alle får 20 uketimer realfag fordelt på R1, R2, Fy1 og Fy2. I tillegg får du fagbrev i enten mur-, betong- eller tømrerfaget i løpet av fire år. Dermed sparer du minst ett år i forhold til fagbrev og påbygning.

Lønn under utdanning:

Du får teoretisk opplæring på Nesbru vgs., og praktisk opplæring hos en samarbeidsbedrift i offentlig eller privat sektor. Etter to år tegner du lærlingkontrakt og får lærlingelønn de siste to årene.

Åpne dører:

Med jobberfaring og god teoretisk bakgrunn stiller du sterkt både på arbeidsmarkedet og på studiebenken. Du kan også få utenlandserfaring med i din YSK–plan uten at du må bruke ekstra tid.

Hvorfor Nesbru:

Nesbru har lærere som brenner for at du skal gjennomføre studieløpet. Vi har nye og moderne verksteder med utstyr og fasiliteter som er laget for at du skal lykkes. Med et allsidig og godt faglig program hos oss er du godt rustet for studier ved NTNU og andre universiteter og høyskoler. Vil du heller ut i jobb, har vi også et stort kontaktnettverk med bedrifter som er interessert i deg.

 

Uketimer (45 min.) undervisning på YSK 2023-24

FAG

1.år

2. år

3. år

4. år

Fellesfag

 

 

 

 

Norsk

 

4

0

10

Engelsk

5

 

0

0

Matematikk 1T

5

0

0

0

Naturfag

5

0

0

0

Kroppsøving

2

2

2

0

Samfunnsfag

0

3

0

0

Historie

0

0

5

0

Totalt timer  fellesfag:

17

9

5

10

Programfag SSP

 

 

 

 

Matematikk (R1 + R2)

0

5 t R1

5 t R2

0

Fysikk (Fy1 + Fy2)

0

0

5 t Fy1

5 t Fy2

Totalt timer programfag SSP:

0

5

10

5

Programfag BA og BY:

 

 

 

 

Praktisk yrkesutøvelse

12

 

 

 

Arbeidsmiljø og dokumentasjon

5

 

 

 

Konstruksjoner og klimaskall

 

7

 

 

Materialegenskaper, varmeisolering og tetting

 

5

 

 

Vinduer, dører og innvendig arbeid

 

5

 

 

YFF (Yrkesfaglig fordypning)

6

9

 

 

Totalt timer programfag BA

23

26

10 (FY1, R2)

5 (FY2)

Som lærling

0

0

22,5

22,5

Totalt undervisningstimer pr uke

40

40

15

15

Ferie:

Elevene følger ferieplanen til sine bedrifter.

 

 

 

 

 

5 uker

 

 

5 uker

 

 

5 uker

 

 
Se filmen om YSK (Tidligere TAF):
Til toppen