Vg1 studiespesialiserende med forberedelse IB

Studiespesialisering med forberedende International Baccalaureate er et tilbud for deg som er vant med engelsk som opplæringsspråk eller som vil prøve ut hvordan det er å ha undervisning på engelsk. Dette tilbudet er en god forberedelse til IB Diploma Programme eller til et utvekslingsår i Storbritannia eller USA. Vi følger de norske læreplanene, men naturfag, samfunnsfag og geografi blir undervist på engelsk. Dessuten har vi et tydelig internasjonalt fokus både i og utenfor undervisningen, og du kan delta i forskjellige aktiviteter og ulike samarbeidsprosjekter på skolen. Mange av lærerne som underviser i klassen underviser også på IB, og vi legger ekstra vekt på at du skal være best mulig forberedt til å gå videre i IB Diploma Programme i Vg2 og Vg3.

 Meet the World

Den forberedende IB-klassen har et ekstra fag med to timer i uken. Dette faget har vi kalt ”Meet the World”. Faget følger en egen læreplan og bruker ingen lærebøker, men det har et internasjonalt fokus med vekt på prosjektbaserte aktiviteter som bestemmes av lærer og elever i fellesskap. ”Meet the World”-faget gir deg en innføring i tenkemåten i CAS (Creativity, Activity, Service) ved IB-programmet og handler om å utfordre deg selv på ulike måter samtidig som du blir kjent med andre synspunkter og måter å se verden på.

Nesbru vgs Etter Vg1 kan du søke deg videre til IB Diploma Programme i Vg2 eller du kan velge å gå videre på Vg2 Studiespesialiserende. Elever fra forberedende IB har ingen fortrinnsrett til IB-programmet i Vg2, men det er mange fordeler i å fortsette i et sosialt miljø med andre elever man har blitt kjent med i Vg1.

Studiespesialisering med forberedende International Baccalaureate er et eget alternativ når du søker i VIGO.  For Vg1 skal du bare søke gjennom VIGO, og det er ikke eget søknadsskjema som skal sendes til skolen. Det er bare Nesbru som har dette tilbudet i Asker og Bærum, og elever fra hele Viken kan søke.

studieverkstedet - Klikk for stort bilde J F Dahl

Til toppen