Eksamen avlyses

Regjeringen har bestemt at de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskole og videregående skole avlyses.

Oppdatering 28. februar 2022: Forskriften er fastsatt.
Forslaget har vært på høring og er nå ferdigbehandlet.
De fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole er avlyst.

Ingen ordinære eksamener våren 2022

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik som i fjor.

Forslaget om avlysning skal på en kort høring med kort frist, og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.

– Saken er publisert av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune. –

Til toppen