Tilbake til grønt nivå i uke 38 - les mer her!

Her finner du oppdatert informasjon om Covid-19, og nye registrerte smittetilfeller ved skolen. Skolen er på grønt nivå fra og med uke 38

Torsdag 16.9
Grønt nivå fra neste uke! Vi gleder oss til å ta imot alle elever på mandag!

Skolen har ikke registrert nye smittetilfeller på flere dager, selv ikke etter massetesting i dag. Kriseledelsen har bestemt at det skal være grønt nivå fra mandag 20.9. Det betyr at vi er tilbake til nesten normal skolehverdag. For å være på den sikre siden vil det gjennomføres en runde med testing også i neste uke. En stor andel av elevene er heldigvis vaksinert.

På grønt nivå skal alle elever være på skolen hver dag, og skolehverdagen gjennomføres nesten som normalt. Vi skal imidlertid fremdeles være påpasselige med håndvask, og holde oss hjemme hvis vi får symptomer. 

Fredag 10.9
I dag er det igjen gjennomført en ny runde med testing av alle elever, og foreløpig er to nye smittetilfeller er avdekket. Det totale antallet registrerte smittede i dette utbruddet er 67

Torsdag 9.9

Kommuneoverlegen har besluttet at vi fortsetter på rødt nivå også i uke 37. Vi følger normal timeplan også når dere er hjemme, og råder alle til å stå opp i god tid før undervisningen starter. Lærerne informerer dere om planen for undervisningen. Det vil være krav om at dere deltar aktivt, for det vet vi at dere lærer aller mest av. Lykke til!

Det blir tilbud om vaksinering i kantina på mandag, og dere som har hjemmeskole kan også møte opp til vaksinering.

Skolen har så langt i dag ikke fått informasjon om nye smittetilfeller, så vi håper utbruddet er i ferd med å avta. Fredag 10.9 gjennomføres en ny runde med testing av alle elevene.

Plan for tilstedeværelse - uke 37 (PDF, 52 kB)

Onsdag 8.9

Massetesting av elevene fredag 10.9

Det vil bli en ny runde med testing av alle skolens elever på fredag. Skolen er på rødt nivå, så en del elever tester seg selv hjemme på fredag, og har digital undervisning. Elevene som er på skolen gjennomfører testen her. Vi har heldigvis ikke like mange nye smittetilfeller nå. Det totale antallet smittede i dette utbruddet er 60.

Mandag 6.9

Skolen er på rødt nivå fra 7.9 til og med 12.9

Tirsdag 7.9 har alle ordinære elever digital opplæring. Det vil bli gitt beskjeder om undervisningen fra faglærere på Teams. Resten av uken blir det delvis digital skole, etter følgende plan:

Plan for tilstedeværelse uke 36 (PDF, 50 kB)

Rødt nivå og tiltak på skolen denne uka:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Alle må praktisere god håndhygiene
 • Elever vasker egen pult etter endt undervisning
 • Fysisk kontakt som håndhilsing og klemming må unngås
 • Elever skal holde en meter avstand i alle situasjoner og vil bli fordelt over flere klasserom
 • Det vil være faste plasser i klasserommene
 • Vi gjennomfører digital undervisning og oppmøte på skolen etter oppsatt plan
 • Vi oppfordrer alle elever til å ta kontakt med oss om det er behov for det😊

 Vi ønsker alle elever lykke til med en ny periode hjemmeundervisning, og håper smitten avtar, så vi er tilbake på skolen sammen igjen fra neste uke!

Det er nå registrert 57 smittetilfeller til sammen på skolen.

Søndag 5.9

Det er nå registrert 44 smittede elever.

Her kan du lese om skolens tiltak i september (PDF, 717 kB)

Fredag 3.9 oppdatert

Kommuneoverlegen har besluttet at skolen skal være på gult nivå fra neste uke. Se retningslinjer under for hvilke tiltak som gjelder. Det er også bestemt at skolen ikke skal drive smittesporing. Dermed vil smittesporingsteamet i kommunen få ansvar for dette. Det er imidlertid veldig viktig at alle som blir smittet informerer rektor, slik at vi holder oversikt over utbruddet. Skolen har nå registrert 36 smittede elever.

Gult nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av de vanlige gruppene.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming

Avstand:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Hold i utgangspunktet én meters avstand utenfor klasserommet. Elever som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre, men bør ta spesielt hensyn ubeskyttede i risikogrupper. 
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt og fellesarealer:

 • Hold i utgangspunktet én meters avstand i friminutt og pauser. Elever som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre, men bør ta spesielt hensyn ubeskyttede i risikogrupper.
 • Vurder alternerende bruk av fellesarealer.
 • Begrens bruk av felles kantine. Ved bruk må det sikres avstand mellom elever.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses.

Fredag 3.9
I dag gjennomføres testing på skolen, og smittetallet stiger. Vi har så langt registrert 35 smittede i dette utbruddet. Flere har blitt oppdaget på massetestingen i dag.

Torsdag 2.9
Smitteutbruddet på skolen øker i omfang, og det er nå registrert 21 smittetilfeller tilsammen. Svært mange av elevene er nærkontakter, og alle disse har fått informasjon om testing og/eller karantene. De smittede elevene har symptomer, men heldigvis er ingen alvorlig syke.

Kriseledelsen i kommunen har foreløpig ikke innført noen endring i tiltaksnivå, så skolen er fortsatt på grønt nivå.

Onsdag 1.9
Skolen har onsdag fått informasjon om ytterligere syv smittetilfeller.

Tirsdag 31.8
Skolen har i dag fått bekreftet to nye smittetilfeller. Alle nærkontakter er informert om testing og eventuell karantene. Se informasjon om gjeldende regler for nærkontakter lenger ned i artikkelen.

Mandag 30.8
I løpet av helgen er to nye smittetilfeller oppdaget blant elever på skolen. Alle er varslet om testing eller karantene. Heldigvis er ingen av de fire smittede elevene alvorlig syke.

Onsdag 25.8
Onsdag 25.8 fikk skolen informasjon om to smittetilfeller. Vi har mange nærkontakter, som alle har fått melding i teams om hvordan de skal forholde seg.

Disse reglene gjelder nå:

Elever under 18 år:

Etter gjeldende forskrifter kan elever under 18 år få unntak fra smittekarantene om testing for Covid-19 gjøres etter følgende retningslinjer:

Totalt 3 tester

Test 1 gjennomføres så tidlig som mulig, helst samme dag.

Test 2 gjennomføres 3 døgn etter siste kontakt med smittede.

Test 3 gjennomføres 5 døgn etter siste kontakt med smittede.

Unntak fra smittekarantene gjelder så lenge elever tester negativt og ikke har symptomer på covid-19.

Elever kan gå på skolen, men anbefales å holde avstand til personer utenfor skoletid inntil første negative testsvar foreligger.

Om elever ikke ønsker eller har mulighet til å følge anbefalte retningslinjer må de i karantene.

Elever over 18 år:

 • Elever over 18 år som er definert som nærkontakter, og ikke er vaksinert: Man skal være i karantene, og ta test på dag 1, 3 og 7. Etter negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes
 • Elever over 18 år som er definert som nærkontakter, og er vaksinert med minst én dose for minst 3 uker siden: Ingen karanteneplikt, men det anbefales å teste seg og være spesielt oppmerksom på symptomer.

For ytterligere informasjon:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på i vedlagte artikler eller har andre spørsmål kan du gjerne ta kontakt med smittesporingen på telefon 90733826.

Til toppen