Gratis skolemat til elevene!

Nesodden videregående er med i et pilotprosjekt i Viken fylkeskommune med gratis skolemat til elevene. Noen skoler i Østfold har vært i gang allerede, men 26.11.2020 ble det vedtatt i fylkestinget å gjennomføre et prøveprosjekt med 10 nye skoler i Viken. Og Nesodden vgs er én av disse 10 skolene. Totalt får nå elever ved 30 av 58 skoler i Viken tilbud om et gratis måltid. 

Organisering

Vi har valgt å servere frokost til elevene, og vi har valgt at maten skal spises i kantina. Smittevern legger dessverre store begrensninger på hvor mange som kan spise samtidig. Ett trinn får av gangen, og elevene må sitte klassevis. Kantinepersonalet, elever, koronaverter og andre er med og serverer. Alle må rydde etter seg selv, og matsvinn veies og rapporteres. Ordningen er under utprøving og vi kommer til å prøve oss frem for å finne ut hva som fungerer best på vår skole.

Vi spiser sammen  

Maten som serveres skal være sunn og den skal smake godt. Elevene inviteres til å være med og påvirke hva som skal serveres. Grunnene til at elevene skal spise i kantina, er flere, men det aller viktigste er at det ikke bare er utdeling av mat, men at vi skal spise et måltid sammen. Et måltid er også det sosiale fellesskapet, og vi håper at et skolemåltid kan være med på å skape et godt samhold i klassen i friminuttene, men også på skolen generelt. Lærere inviteres også til å spise med elevene.

 

Hva er intensjonene?

Mette elever lærer bedre. En del av målsetningen er derfor at elevene får tilbud om et frokostmåltid slik at de ikke møter skoledagen på tom mage. Samtidig ser vi på skolematprosjektet som en integrert del av undervisningen og de målsetningene vi har som skole. Vi ønsker å utdanne aktive og kompetente medborgere som er bevisste og tar stilling til samfunnet de lever i. Gjennom gratis skolemåltidsordningen aktualiseres temaer som folkehelse, kostholdsvaner, matsvinn og bærekraft. Maten som serveres skal være bærekraftig. Vi håper å etter hvert få til et samarbeid med lokale produsenter slik at vi også kan tilby kortreist, økologisk mat i kantina vår.

  

 

 

 

 

 

 

Viktige prinsipper er:

  • Bærekraft, bærekraftig måltid​
  • Andel økologiske varer minimum 30%​
  • Nasjonalfaglige retningslinjer​
  • Lokale råvarer
  • Vegetarisk alternativ
  • Redusere matsvinn.

 

Her kan du lese mer om ungdoms matvaner: Miljolare.no: Sjekk skolematen

Til toppen