Klagefrister for elever våren 2021

Vg2 Yrkesfag og Vg3 får standpunktkarakterene publisert 12. juni. Elever i Vg2 SSP vil få standpunktkarakterene i fag der de går sammen med Vg3- elever publisert 12. juni. Øvrige karakterer i alle andre fag publiseres 19. juni.

Klagen skal leveres til skolen på eget skjema:

Klage på karakter - Akershus og Buskerud - Viken fylkeskommune

Her vil du finne generell informasjon om klagebehandling. Det er bare standpunktkarakter det er klagerett på.

Klagefrist

Klagefrist
Trinn Klagetype Klagefrist
Vg3 Vg2 Yrkesfag Hurtigklagefrist (se mer informasjon under) Mandag 14. juni kl 12:00
Vg3, Vg2 yrkesfag, Vg2 SSP (i fag med Vg3 - elever) Ordinær klagefrist 10 dager fra kunngjøring av standpunkt Tirsdag 22. juni
Vg1 SSP, Vg2 SSP (alle andre fag), Vg1 yrkesfag Ordinær klagefrist 10 dager fra kunngjøring av standpunkt Tirsdag 29.juni

For hurtigklagefrist er det hjemmel for svært kort klagefrist. Hurtigklageprosessen har som mål at eleven, ved medhold i klage, kan få utstedt nytt vitnemål innen frist for opptak til høgskoler og universitet.

På grunn av stram tidsramme vil det ikke være anledning til å kommentere faglærers redegjørelse om man ønsker å benytte seg av hurtigklagebehandlingen.

Elevklager som blir levert innenfor ordinær klagefrist vil ikke bli behandlet før i august/september.
Ordinær klagefrist vil si 10 dager fra det tidspunkt karakter ble publisert.

Klager som kommer inn etter klagefrist vil bli avvist.

Til toppen