Kunstig intelligens i opplæringen

Utviklingen innen kunstig intelligens og programvare som ChatGPT har fått stor oppmerksomhet. Debatten dreier seg blant annet om hvilken betydning kunstig intelligens vil ha for barn og unges læring.

Det er bred enighet om at å forby bruk av kunstig intelligens ikke er en riktig eller farbar vei å gå. Kunstig intelligens er et verktøy for læring og problemløsing, og vi er forpliktet til å gjøre elevene våre kjent med innovativ og ny teknologi. Samtidig vet vi at kunstig intelligens og ChatGPT representerer en utfordring når det gjelder læring. Hvorfor skal man bruke tid på å sette seg inn i krevende fagstoff når lett tilgjengelig programvare enkelt og raskt kan produsere et komplett svar på en vanskelig oppgave? Det å forstå viktigheten av å gjøre gode valg i møte med ny teknologi er en viktig kompetanse for å lykkes med læring, og et tema i alle våre klasserom.

ChatGPT kan enkelt brukes til fusk og plagiat. Om elever leverer tekster eller andre produkter skrevet eller laget av kunstig intelligens og utgir dem for sine egne, vil dette kunne bli betraktet som fusk og møtt med reaksjoner i tråd med skolens retningslinjer.

ChatGPT og personvern

Viken fylkeskommune fraråder elever og ansatte å opprette bruker på ChatGPT. Årsaken er at OpenAI, skaperne av ChatGPT, ikke kan gjøre rede for hvilke opplysninger som samles inn om brukerne. Det er viktig å være klar over at sensitiv informasjon man gir om seg selv til ChatGPT, kan lagres og komme på avveie. Man bør være svært forsiktig med hvilke spørsmål man stiller til Chat GPT. Vi ber elevene våre om å utvise godt nettvett og unngå å mate Chat GPT med personopplysninger om seg selv eller andre.

Ta kontakt om du har spørsmål om bruk av kunstig intelligens i skolen.