Miljøfyrtårn - skole!

Skolen søker nå om å bli sertifisert Miljøfyrtårn-skole. Hvis alt går etter planen, blir vi sertifisert Miljøfyrtårn høsten 2021.

 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

 

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårnordningen: https://www.miljofyrtarn.no/

Til toppen