Velkommen til foreldremøte for VG1-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene inviteres med dette til foreldremøte på skolen. 

Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 18.00 – 20.00

18.00-18.15  Rektor ønsker velkommen

18.15-19.00  Klassemøter med kontaktlærere

19.00-20.00  Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina.
 

PS: Vi tar forbehold om at vi må gjøre endringer i organisering med bakgrunn i smittevernregler.  

Til toppen