Velkommen til foreldremøte for Vg1-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene inviteres med dette til møte på skolen tirsdag 11. oktober kl. 18.00 - 20.00

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene inviteres med dette til møte på skolen tirsdag 11. oktober kl. 18.00 - 20.00

Program for møtet:   

18.00-18.15  Rektor ønsker velkommen

18.15-19.00  Klassemøter med kontaktlærere

19.00-20.00  Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina

Vel møtt!

Til toppen