Velkommen til foreldremøte for Vg1-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene inviteres til informasjonsmøte på skolen onsdag 16.august kl. 18.00

Sted: Skolens kantine  

Tid: Onsdag 16. august 2023 kl. 18.00 - 19.00

Program:

  • Presentasjon av skolen og skolens pedagogiske plattform
  • Mål, rettigheter og plikter, fraværsreglement
  • Skolemiljø, samarbeid mellom skole og foresatte

Vel møtt!