Velkommen til foreldremøte for Vg1-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene inviteres med dette til møte på skolen på tirsdag 10. oktober 2023 kl. 18.00 – 20.00

Program for kvelden:

18.00-18.15  Rektor ønsker velkommen i skolens kantine

18.15-19.00  Klassemøter med kontaktlærere

19.00-20.00  Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina

Vel møtt!