Velkommen til foreldremøte for Vg1

Foresatte til elever i Vg1-klassene inviteres med dette til møte på skolen torsdag 16. februar 2023 kl. 18.00 – 20.00

Program for kvelden:

18.00 - 18.15 Rektor ønsker velkommen

18.15 - 19.00 Klassemøter med kontaktlærere

19.00 - 20.00 Samtaler med faglærere, rådgivere og karriereveileder i kantina

Vel møtt!