Velkommen til foreldremøte for Vg2-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg2-klassene inviteres med dette til møte på skolen torsdag 27.oktober 2022 kl. 18-20

Program for møtet:

18.00-18.15    Rektor ønsker velkommen

18.15-19.00    Klassemøter med kontaktlærere

19.00-20.00    Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina.    

Vel møtt!

Til toppen