Universitetsskole

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid lektorprogrammet ved UiO har innledet med utvalgte skoler i Oslo og Akershus.

Hvorfor samarbeider vi med UiO?

Målet med samarbeidet er  å heve kvaliteten på lektorutdanningen, slik at skolene sikres høyt kompetente lærere.

Universitetsskolene skal ta i mot studenter i praksis i alle deler av utdanningen, samt være åpne for at studentene utfører små forskningsprosjekter og være medveiledere på masteroppgaver.

Skolene vil få tilbud om kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning.

Vi håper å knytte flest mulig av skolens lærere til dette prosjektet, og ser det i sammenheng med skolens satsningsområder. Vi vil bli gode på klasseledelse, veiledning og vurdering. Dette er også satsningsområder i lektorutdanningen, så vi håper vi kan utvikle oss som skole ved hjelp av dette fokuset.

Det satses sterkt på IKT i dette prosjektet, og det kan nok være årsaken til at Nesodden videregående skole ble plukket ut til å være med. Vi har lang og bred erfaring som ILS og universitetet har lagt merke til.

 

 

 

 

Til toppen