Smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19

Skolestart vil i år være preget av at vi fortsatt må ivareta smittevernet. Her har vi alle et ansvar for å begrense smitte, og vi følger råd fra myndighetene og skoleeier i samarbeid med kommunens helsetjeneste. Vi følger nå rødt nivå i smittevernveilederen for skoler . Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Vi oppfordrer alle elever og foresatte til å lese smittevernveilederen.

Det er trygt for eleven å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Dette er spesielt viktig:

  • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
  • Redusert kontakt mellom personer

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. Alle tar ansvar for å holde avstand utenfor klasserommet. Vi vil holde bibliotek og kantine åpent, men med begrenset mulighet for opphold. Vi oppfordrer elevene til å bruke våre fine utearealer. Det er antibac tilgjengelig ved alle innganger, i klasserom og ellers i fellesarealer på skolen. Vi har forsterket renhold.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper, som veksler på å være til stede på skolen. En del undervisning vil foregå digitalt for elever som er hjemme. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Alle andre oppfordres til å sykle, gå eller kjøre bil. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Samarbeid og informasjon

Vi oppdaterer informasjonen på hjemmesiden vår ved endring i situasjonen, og selvfølgelig ved eventuelle smitteutbrudd på skolen. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!

Til toppen