Foredrag om Magnus Lagabøtes landlov av 1274

 Foredrag om Magnus Lagabøtes landslov av 1274

Mandag 22.11 hadde historieundervisningen på Numedal VGS besøk av jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde. Sunde har blant annet forsket på rettskulturell utvikling fra middelalderretten til 1700-tallsrett i Danmark-Norge. Han er også ekspert på Magnus Lagabøtes landslov fra 1274. Denne loven var utgangspunkt for foredraget Sunde holdt. Vi møtte en engasjert og sprudlende forleser som trakk linjene fra landsloven tilbake til Mesopotamia og antikken. Han koblet den opp mot kristendom, jødedom og fredagstaco, med faglig tyngde og glimt i øyet.  Dette var svært lærerikt for elevene og et meget godt eksempel på hvordan historiske hendelser ikke må sees på isolert, men som et resultat av påvirkning, historisk kontekst og menneskelige motiver. 

 

Tusen takk for besøket😊

Til toppen