Offentliggjøring av karakterer

Halvårskarakterer og standpunktkarakterer er nå offentliggjort i VIS for VG2-klassene, 3ST og 3PB.

Karakterer for VG1 offentliggjøres 15.06.21.

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene under "historikk" i VIS. Informasjon om klagerett finner du her.

Til toppen