Skolevalget resultater

Valglister fra ulike partier ligger i hyller - Klikk for stort bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Her kan du lese resultatet ved årets skolevalg på Numedal videregående skole

Valgresultater 2023 Numedal videregående skole

Valgresultater 2023 Numedal videregående skole
Parti Kommunevalg Fylkestingsvalg
Fremskrittspartiet 28,57 % 28,24 %
Arbeiderpartiet 20,24 % 21,18 %
Senterpartiet 16,67 % 8,24 %
Sosialistisk venstreparti 10,71 % 5,88 %
Høyre 8,33 % 7,06 %
Venstre - 4,71 %
Alliansen - 4,71 %
Miljøpartiet de grønne - 2,35 %
Kristelig folkeparti - 2,35 %
Pensjonistpartiet - 2,35 %
Rødt - 1,18 %
Blank 15,48 % 11,76 %

Antall deltakere kommunevalg : 84

Antall deltakere Fylkestingsvalg : 85