Velkommen til skolestartsamtaler ved Numedal videregående skole høsten 2023

Du som er ny elev ved skolen, eller som skal begynne på påbygg, vil  få innkalling til en skolestartsamtale.

Tidspunkt for samtalen blir sendt på SMS til elevens registrerte telefonnummer. 

Vi vil ønske deg hjertelig velkommen som elev ved Numedal videregående skole! Du kalles derfor inn, sammen med dine foresatte, til en samtale i forkant av skolestart. Du som er over 18 år velger om du vil ha med foresatte eller komme alene.   

Samtalen vil finne sted på skolen  onsdag 16. august. Hensikten med samtalen er at skolen skal bli litt bedre kjent med deg, slik at vi best mulig kan tilrettelegge opplæringen for deg.  

 

Tidspunkt for samtalen blir sendt på SMS til elevens registrerte telefonnummer. 

 

Dersom du ikke har mulighet til å møte eller du ikke har mottatt SMS, er det viktig at skolen får beskjed om dette snarest mulig.  Send mail til numedalvgs@viken.no        

Vel møtt!   

Med vennlig hilsen  

Siri Syvertsen  
rektor  
Numedal videregående skole