Etablering av tre nye fylkeskommuner

23. februar vedtok fylkestinget at det skal sendes søknad om oppdeling av Viken fylkeskommune og etablere tre nye fylker; Akershus, Buskerud og Østfold. Søknaden ligger nå til behandling i Stortinget.

 

 

Aktuelt

Til toppen