Fylkestinget vedtok 29.03 den formelle etableringen av selskapet som skal levere IKT- og digitale tjenester til nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune. Navnet blir FRID IKS. 

Kommunens bidrag i den regionale planleggingen blir viktig når tre nye fylkeskommuner skal bygges. Denne uka startet møterekka som skal bidra til at dette samarbeidet styrkes.

Viken fylkesting behandlet 15. desember sak om hvordan fordelingen av Vikens eiendeler, egenkapital og gjeld skal foregå ved etableringen av tre nye fylkeskommuner. 

Det er mindre enn ett år til nye Akershus, Buskerud og Østfold ser dagens lys. Når tre nye fylkeskommuner skal planlegges og bygges, håper fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd Annette Lindahl Raakil på kommunenes hjelp.

I september ble det bestemt hvem som blir de tre øverste administrative lederne i nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Nå er det også klart hvem de får med seg i sine ulike ledergrupper. 

 

 

Viken fylkeskommune har nå sendt søknad til staten om 377 millioner kroner i kompensasjon for arbeidet med etablering av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og deling av Viken.

– Fylkesrådet har fått gode avklaringer fra kommunalministeren om at kostnader knyttet til oppdelingen av Viken skal kompenseres, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. 

 

De nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold beholder sine gamle fylkesvåpen, og gamle fylkesordførerkjeder gjenbrukes.

Fylkestinget har vedtatt at IKT- og digitaliseringsområdet skal organiseres som et interkommunalt selskap (IKS).

Fylkestinget har vedtatt hvilke forpliktende samarbeidsorganisasjoner som skal inngås mellom de nye fylkeskommunene: Akershus, Buskerud og Østfold fra 2024, hvilken juridisk form samarbeidet skal ha, og lokalisering.  

Til toppen