Siv Henriette Jacobsen

Regjeringen overleverte torsdag 12. mai forslag til Stortinget om å oppløse Viken. 

 

De tre geografiske utvalgene for de tre nye fylkeskommunene er i gang med arbeidet. 

Viken-illustrasjon: Samarbeid. Mann og dame håndhilser.

Fylkesrådet foreslår å gi vern av ansettelsesforhold i fem år fra opprettelsen av de nye fylkene i 2024.
  

Nå er det klart hvem som sitter i de geografiske utvalgene for de tre nye fylkeskommunene. 

Illustrasjon av vinnerutkast.

Fylkesrådet foreslår å utsette beslutningen om eventuelt kjøp av eiendom for å huse det nye hovedkontoret for nye Akershus fylkeskommune til i høst.

Vikens arbeid med nye regionale planer utgjør et godt fundament for byggingen av tre nye fylker, mener fylkestinget. Men det er de nye fylkeskommunene selv som må vedta hvilke regionale planer de skal ha. 

   

Bilde av fylkestinget fra scenen

Søknaden ligger nå til behandling i Kommunal- og distriktsdepartement.

 

Siv Henriette Jacobsen

Fylkestinget vedtok 23. februar å sende søknad til Stortinget om å dele opp Viken. - Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med ansatte, og så langt som mulig unngå at det går på bekostning av tjenestene, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen etter fylkestingets vedtak.

Menn og damer i sal holder opp lapp med stemmetegn

Fylkestinget i Viken har vedtatt at det skal sendes søknad om deling av Viken fylkeskommune. Saken ble vedtatt med 49 mot 38 stemmer på fylkestingets møte 23. februar. 

Komité for finans, administrasjon og klima behandlet 9. februar saken om eventuell deling av Viken fylkeskommune og avga sin innstilling til fylkestinget. Innstillingen er å  søke om oppløsning.

 

Til toppen