Pengesedler

Fylkesrådet la torsdag fram forslag til prosjektbudsjett for etablering av tre nye fylkeskommuner og deling av Viken fylkeskommune.

 

Solveig Helene Olsen

Fylkestinget vedtok 15. september å ansette Solveig Helene Olsen som fylkesdirektør i fremtidige Østfold fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Østfold skal styres etter formannskapsmodell. Det var 16 søkere til stillingen. Solveig Helene Olsen kommer fra stilling som fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.
   

Jan Sivert Jøsendal

Fylkestinget vedtok 15. september å ansette Jan Sivert Jøsendal som fylkeskommunedirektør i fremtidige Buskerud fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Buskerud skal styres etter formannskapsmodell. Det var 11 søkere til stillingen. Jan Sivert Jøsendal kommer fra jobben som partner og rådgiver i rådgivningsfirmaet Agenda Kaupang.
   

Ellen Christine Christiansen

Fylkestinget vedtok 15. september å ansette Ellen Christine Christiansen som fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor i fremtidige Akershus fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Akershus skal ha parlamentarisk styreform. Det var 16 søkere til stillingen. Ellen Christine Christiansen kommer fra stilling som direktør for arbeid og ytelser i NAV.
  

Hytte på skjærgård med blått vann

Den offentlige søkerlisten til stillingen som fylkeskommunedirektør i Østfold er oppdatert med et nytt navn, og omfatter dermed 16 søkere.

 

 

 

Bru over elv og hvit hytte på svaberg

21. august gikk fristen ut for å søke jobbene som fylkeskommunedirektører i Buskerud og Østfold. 11 personer søkte stillingen i Buskerud og 15 i Østfold. Etter en utvidet søknadsfrist for Østfold er ytterligere en søker med på listen, som da totalt omfatter 16 personer. Søkerlistene er nå tilgjengelig. 

 

 

 

Kystlinje med hav og bebyggelse

12. august gikk fristen ut for å søke jobben som fylkesdirektør i Akershus. 16 søkte stillingen, og søkerlisten er nå tilgjengelig. 

 

Fylkestinget har besluttet at fremtidige Akershus fylkeskommune skal ha en parlamentarisk styringsform, mens fremtidige Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal styres etter en formannskapsmodell. 

Stortingsbygget

14. juni vedtok Stortinget at Viken deles opp. – Det er godt å få den endelige avklaringen, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

 

Fylkestinget har besluttet å nedsette tre ansettelsesutvalg – ett for hver av de nye fylkene, og et partssammensatt utvalg, bestående av 13 medlemmer og vararepresentanter.
 

Til toppen