Administrative ledergrupper for de nye fylkene er klare

I september ble det bestemt hvem som blir de tre øverste administrative lederne i nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Nå er det også klart hvem de får med seg i sine ulike ledergrupper. 

I september vedtok fylkestinget at Ellen Christine Christiansen blir fylkesdirektør i Akershus fylkeskommune, Jan Sivert Jøsendal blir fylkeskommunedirektør i Buskerud fylkeskommune og Solveig Helene Olsen blir fylkeskommunedirektør i Østfold fylkeskommune fra 01.01.24. Fram til dette jobber de som prosjektledere med å forberede etableringen av de tre nye fylkene.

Nå er det avgjort hvem de tre får med seg i de administrative ledergruppene for de tre nye fylkene. I alle stillingene, unntatt en i Akershus, er det innplassert ansatte fra Viken.

Akershus fylkeskommune

Fra 01.01.24:

 • Fylkesdirektør: Ellen Christine Christiansen 
 • Fylkesdirektør samfunn, plan og tannhelse: Linda Duffy
  Nåværende stilling i Viken: Konstituert avdelingsleder for utvikling og tverrfaglig samordning på fylkesrådsleders kontor.
 • Fylkesdirektør finans og organisasjon: Stillingen skal lyses ut
 • Fylkesdirektør samferdsel og mobilitet: Thomas Wilhelm Tvedt
  Nåværende stilling i Viken: Avdelingssjef for samferdselsplanlegging og forvaltning
 • Fylkesdirektør opplæring og kompetanse: Hilde Karin Kløvfjell
  Nåværende stilling i Viken: Områdedirektør for utdanning og kompetanse
 • Fylkesdirektør kultur, næring og klima: John Arve Eide
  Nåværende stilling i Viken: Fylkesdirektør for rådsområde kultur og mangfold

Buskerud fylkeskommune

Fra 01.01.24:

 • Fylkeskommunedirektør: Jan Sivert Jøsendal
 • Avdelingsdirektør samfunn, plan og tannhelse: Hilde Hermundsgård Reine
  Nåværende stilling i Viken: Fylkesdirektør for plan, klima og miljø
 • Avdelingsdirektør finans og organisasjon: Kristian Thowsen
  Nåværende stilling i Viken: Konstituert fylkesdirektør for næring
 • Avdelingsdirektør Samferdsel og mobilitet: Gro Ryghseter Solberg
  Nåværende stilling i Viken: Avdelingssjef for mobilitet og samfunn
 • Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse: Jan Helge Atterås
  Nåværende stilling i Viken: Konstituert fylkesdirektør for utdanning og kompetanse
 • Avdelingsdirektør kultur, næring og klima: Bente Bjerknes
  Nåværende stilling i Viken: Konstituert fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor.

Østfold fylkeskommune

Avdelingsdirektører fra 01.01.24:

 • Fylkeskommunedirektør: Solveig Helene Olsen
 • Avdelingsdirektør Samfunn, plan og tannhelse: Espen Nedland Hansen
  Nåværende stilling i Viken: Avdelingssjef for samfunnsplanlegging
 • Avdelingsdirektør finans og organisasjon: Ann Cathrin Guldberg
  Nåværende stilling i Viken: Konstituert HR-direktør, HR-avdelingen
 • Avdelingsdirektør Samferdsel og mobilitet: Håkon Bjarne Johnsen
  Nåværende stilling i Viken: Konstituert fylkesdirektør for samferdsel
 • Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse: Brynjard Rønningen
  Nåværende stilling i Viken: Områdedirektør for utdanning og kompetanse
 • Avdelingsdirektør kultur, næring og klima: Anne Katrine Wold
  Nåværende stilling i Viken: Avdelingssjef for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse

Ulike stillingstitler 

Stillingene i de nye fylkene får ulike titler på grunn av forskjellig politisk styringsform. Akershus følger parlamentarisk modell, og organiseres derfor i rådsområder som ledes av fylkesdirektører. Mens Buskerud og Østfold skal ha formannskapsmodell med avdelinger og avdelingsdirektører. 

Les også

Fylkestinget vedtok 15. september 2022 å ansette følgende tre administrative toppledere:

Til toppen