Ellen Christine Christiansen blir fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor i Akershus fylkeskommune

Fylkestinget vedtok 15. september 2022 å ansette Ellen Christine Christiansen som fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor i fremtidige Akershus fylkeskommune. Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Akershus skal ha parlamentarisk styreform. Det var 16 søkere til stillingen. Ellen Christine Christiansen kommer fra stilling som direktør for arbeid og ytelser i NAV.

Ellen Christine Christiansen - Klikk for stort bilde Hallvard Mørk Tvete, Viken fylkeskommune

– Det var mange gode kandidater til stillingene som fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor og fylkeskommunedirektører, og jeg er glad for at vi har fått et enstemmig fylkestingsvedtak på plass nå. Det gir både de nyansatte og ledergruppen i Viken fylkeskommune den nødvendige tiden framover til å jobbe sammen om de politiske og administrative prosessene, og oppgavene som leder fram mot overgangen til de nyetablerte fylkeskommunene 1. januar 2024, sier fylkesordfører Roger Ryberg. 

– Jeg ønsker dem velkommen og lykke til med oppgavene som ligger foran dem, sier Ryberg.

Ellen Christine Christiansen vil være ansatt som prosjektleder frem til 31. desember 2023, og deretter som fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor i den nyetablerte fylkeskommunen, fra 1. januar 2024. Tiltredelse vil skje i løpet av høsten 2022 og vinteren 2023.

– Det blir en ekstremt spennende jobb i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon, hvor min oppgave blir, sammen med medarbeiderne, å realisere politiske vedtak og samtidig sørge for god drift i det som vil bli Norges mest befolkningsrike fylke. Hvordan dette kan gjennomføres på en effektiv og god måte, er en svært spennende og utfordrende oppgave, sier Ellen Christine Christiansen.

Ansettelsesprosessen

Fylkestinget nedsatte tre ansettelsesutvalg i rekrutteringen av stillingene, ett utvalg for hver av de nye fylkene. Hvert av utvalgene har bestått av tre medlemmer fra fylkestinget  og en representant fra fylkesrådet. To tillitsvalgte og to HR-rådgivere fra fylkesadministrasjonen har fulgt rekrutteringsprosessen. Rekrutteringsbyrået Visindi har bistått i prosessen.

Ansettelsesutvalget for Akershus har bestått av leder Anette Solli (H), Hoda Imad (Ap), Anders Eidsvaag Graven (Sp) og Edvin Søvik (fylkesrådet).

– Ellen Christine Christiansen er innstilt som toppleder i nye Akershus fylkeskommune. På vegne av et samlet ansettelsesutvalg, har jeg gleden av å gi uttrykk for vår uforbeholdne glede over at nettopp Ellen har takket ja til å lede administrasjonen i den nye fylkeskommunen. Vi er overbevist om at hun, med hennes lange erfaring fra omstillingsarbeid i staten og smittende engasjement for å være med å bygge nye Akershus, er den beste kandidaten til stillingen, sier Anette Solli, leder i ansettelsesutvalget for Akershus.

CV,  Ellen Christine Christiansen (PDF, 65 kB)

Pressekontakt

Anette Solli (H), ansettelsesutvalgets leder
Tlf: 901 88 965
E-post: anettes@viken.no

Til toppen